Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

16

Februari

28%

-

14

Mars

34%

10°

-

15

April

39%

14°

-

15

Maj

43%

18°

-

17

Juni

44%

22°

-

15

Juli

48%

24°

-

14

Augusti

48%

23°

-

14

September

45%

20°

-

12

Oktober

34%

14°

-

12

November

23%

-

15

December

19%

-

15