Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

34%

-

17

April

36%

-

18

Maj

37%

14°

-

19

Juni

39%

17°

-

18

Juli

44%

19°

-

17

Augusti

44%

19°

-

17

September

43%

16°

-

14

Oktober

34%

11°

-

13

November

25%

-

16

December

21%

-

16