Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

16

Februari

31%

-

14

Mars

35%

-

15

April

38%

13°

-

16

Maj

41%

18°

-

17

Juni

42%

21°

-

18

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

46%

23°

-

16

September

45%

20°

-

13

Oktober

39%

14°

-

12

November

26%

-

15

December

23%

-

16