Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

16

Februari

36%

-

15

Mars

37%

-

16

April

37%

-

17

Maj

39%

14°

-

17

Juni

39%

17°

-

19

Juli

44%

19°

-

18

Augusti

44%

19°

-

17

September

45%

16°

-

14

Oktober

45%

12°

-

12

November

34%

-

14

December

32%

-

16