Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

15

Februari

31%

-

14

Mars

36%

-

15

April

39%

12°

-

16

Maj

41%

17°

-

18

Juni

44%

20°

-

17

Juli

49%

22°

-

17

Augusti

48%

22°

-

17

September

46%

19°

-

13

Oktober

37%

13°

-

12

November

27%

-

15

December

24%

-

15