Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

16

Februari

36%

-

14

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

39%

14°

-

18

Juni

40%

17°

-

18

Juli

46%

19°

-

18

Augusti

46%

19°

-

19

September

47%

16°

-

14

Oktober

43%

11°

-

13

November

34%

-

15

December

32%

-

15