Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

26%

-

11

Mars

33%

-

11

April

41%

13°

-

12

Maj

46%

19°

-

14

Juni

45%

22°

-

14

Juli

48%

23°

-

14

Augusti

48%

23°

-

13

September

43%

19°

-

11

Oktober

38%

13°

-

10

November

20%

-

13

December

17%

-

14