Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

14

Februari

27%

-

13

Mars

33%

-

13

April

38%

12°

-

13

Maj

43%

17°

-

14

Juni

42%

20°

-

15

Juli

44%

22°

-

15

Augusti

46%

21°

-

13

September

40%

17°

-

12

Oktober

36%

12°

-

11

November

21%

-

14

December

20%

-

15