Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-2°

-

13

Februari

27%

-

13

Mars

32%

-

13

April

37%

10°

-

13

Maj

42%

16°

-

14

Juni

40%

19°

-

15

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

45%

20°

-

14

September

39%

16°

-

12

Oktober

36%

11°

-

11

November

21%

-

14

December

19%

-

15