Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

26%

-

12

Mars

33%

-

12

April

40%

14°

-

12

Maj

45%

19°

-

13

Juni

44%

22°

-

14

Juli

45%

24°

-

14

Augusti

47%

23°

-

13

September

41%

19°

-

12

Oktober

36%

14°

-

11

November

20%

-

14

December

18%

-

14