Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

26%

-

13

Mars

34%

-

13

April

40%

13°

-

12

Maj

45%

18°

-

13

Juni

45%

22°

-

14

Juli

46%

24°

-

14

Augusti

48%

23°

-

13

September

42%

19°

-

12

Oktober

36%

13°

-

12

November

20%

-

14

December

18%

-

14