Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

26%

-

12

Mars

32%

-

12

April

38%

14°

-

12

Maj

44%

19°

-

13

Juni

42%

22°

-

14

Juli

44%

24°

-

14

Augusti

46%

23°

-

13

September

40%

19°

-

11

Oktober

36%

14°

-

11

November

20%

-

13

December

18%

-

14