Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

13

Februari

26%

-

12

Mars

32%

-

12

April

38%

12°

-

13

Maj

43%

18°

-

14

Juni

41%

21°

-

15

Juli

44%

22°

-

15

Augusti

46%

22°

-

13

September

40%

18°

-

12

Oktober

36%

12°

-

11

November

20%

-

14

December

18%

-

14