Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

14

Februari

24%

-

12

Mars

30%

-

12

April

36%

12°

-

13

Maj

41%

18°

-

14

Juni

40%

21°

-

15

Juli

42%

22°

-

15

Augusti

44%

22°

-

14

September

38%

18°

-

12

Oktober

34%

13°

-

12

November

20%

-

14

December

17%

-

15