Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-2°

-

15

Februari

28%

-

14

Mars

31%

-

14

April

36%

-

14

Maj

40%

14°

-

15

Juni

38%

17°

-

16

Juli

40%

19°

-

16

Augusti

42%

18°

-

15

September

37%

14°

-

13

Oktober

37%

10°

-

13

November

22%

-

15

December

21%

-

17