Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-1°

-

15

Februari

26%

-

13

Mars

30%

-

13

April

36%

10°

-

14

Maj

40%

16°

-

14

Juni

38%

19°

-

15

Juli

40%

20°

-

15

Augusti

43%

20°

-

14

September

37%

16°

-

13

Oktober

36%

11°

-

12

November

21%

-

15

December

20%

-

16