Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-2°

-

15

Februari

27%

-

14

Mars

30%

-

14

April

35%

-

14

Maj

39%

14°

-

15

Juni

37%

17°

-

16

Juli

39%

18°

-

16

Augusti

41%

18°

-

15

September

36%

14°

-

13

Oktober

36%

10°

-

13

November

21%

-

15

December

21%

-

17