Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-1°

-

13

Februari

26%

-

12

Mars

32%

-

12

April

39%

11°

-

12

Maj

43%

17°

-

14

Juni

42%

20°

-

15

Juli

45%

22°

-

15

Augusti

46%

21°

-

13

September

40%

17°

-

11

Oktober

37%

12°

-

11

November

20%

-

13

December

18%

-

14