Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-1°

-

16

Februari

29%

-

15

Mars

34%

-

16

April

37%

-

15

Maj

40%

14°

-

16

Juni

40%

17°

-

17

Juli

43%

19°

-

16

Augusti

44%

18°

-

16

September

42%

15°

-

13

Oktober

39%

10°

-

12

November

24%

-

15

December

23%

-

17