Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-1°

-

14

Februari

25%

-

13

Mars

30%

-

13

April

36%

10°

-

13

Maj

41%

16°

-

15

Juni

39%

19°

-

16

Juli

41%

20°

-

16

Augusti

43%

20°

-

14

September

38%

16°

-

12

Oktober

36%

11°

-

12

November

21%

-

14

December

18%

-

15