Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

14

Februari

26%

-

13

Mars

31%

-

13

April

36%

12°

-

13

Maj

42%

17°

-

14

Juni

40%

20°

-

15

Juli

42%

22°

-

15

Augusti

44%

21°

-

14

September

38%

17°

-

12

Oktober

35%

12°

-

12

November

20%

-

14

December

19%

-

15