Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

13°

17°

14

Februari

52%

14°

16°

12

Mars

57%

16°

16°

10

April

65%

20°

18°

6

Maj

73%

24°

20°

4

Juni

82%

28°

24°

2

Juli

85%

30°

27°

2

Augusti

85%

31°

28°

2

September

82%

28°

26°

2

Oktober

73%

24°

24°

5

November

65%

20°

22°

7

December

51%

15°

19°

13