Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

14°

17°

14

Februari

53%

15°

16°

12

Mars

58%

17°

16°

10

April

65%

20°

18°

6

Maj

74%

24°

20°

3

Juni

83%

28°

24°

2

Juli

85%

30°

26°

2

Augusti

86%

31°

28°

2

September

83%

29°

26°

2

Oktober

74%

25°

24°

5

November

66%

20°

22°

7

December

52%

16°

19°

13