Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

16°

17°

11

Februari

56%

16°

16°

10

Mars

60%

19°

17°

8

April

66%

23°

18°

5

Maj

74%

26°

21°

3

Juni

83%

30°

24°

1

Juli

86%

33°

27°

2

Augusti

86%

33°

28°

2

September

84%

31°

27°

2

Oktober

74%

27°

25°

4

November

67%

22°

22°

6

December

56%

18°

19°

11