Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

27°

-

5

Februari

66%

27°

-

6

Mars

68%

29°

-

5

April

70%

30°

-

6

Maj

61%

31°

-

11

Juni

53%

31°

-

16

Juli

57%

32°

-

13

Augusti

58%

32°

-

14

September

58%

32°

-

17

Oktober

63%

30°

-

12

November

65%

29°

-

7

December

66%

27°

-

6