Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

27°

-

6

Februari

63%

27°

-

7

Mars

69%

29°

-

5

April

72%

30°

-

5

Maj

65%

31°

-

9

Juni

57%

32°

-

13

Juli

64%

32°

-

10

Augusti

64%

32°

-

12

September

77%

32°

-

13

Oktober

76%

30°

-

13

November

63%

29°

-

9

December

63%

27°

-

7