Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

27°

24°

6

Februari

63%

27°

24°

7

Mars

69%

29°

25°

5

April

72%

30°

26°

5

Maj

65%

31°

28°

9

Juni

56%

32°

29°

13

Juli

63%

33°

30°

10

Augusti

64%

33°

30°

12

September

77%

32°

30°

13

Oktober

76%

31°

28°

13

November

63%

29°

26°

9

December

63%

28°

25°

7