Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

6

Februari

60%

29°

-

6

Mars

60%

30°

-

7

April

60%

30°

-

8

Maj

48%

31°

-

12

Juni

48%

32°

-

11

Juli

56%

33°

-

13

Augusti

54%

33°

-

13

September

50%

32°

-

15

Oktober

50%

31°

-

16

November

54%

30°

-

9

December

56%

29°

-

6