Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

27°

26°

7

Februari

60%

27°

26°

7

Mars

60%

28°

26°

7

April

59%

28°

26°

9

Maj

48%

29°

27°

13

Juni

49%

30°

28°

12

Juli

57%

31°

28°

14

Augusti

55%

31°

29°

14

September

50%

31°

29°

15

Oktober

51%

30°

29°

16

November

54%

28°

28°

10

December

56%

27°

27°

8