Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

29°

25°

5

Februari

65%

29°

25°

4

Mars

68%

30°

26°

5

April

67%

31°

27°

6

Maj

56%

32°

28°

12

Juni

52%

32°

29°

13

Juli

61%

33°

30°

10

Augusti

61%

33°

30°

13

September

58%

32°

30°

13

Oktober

58%

32°

29°

14

November

62%

30°

28°

8

December

64%

29°

26°

6