Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

22°

-

12

Februari

58%

23°

-

9

Mars

58%

24°

-

8

April

57%

24°

-

11

Maj

52%

24°

-

19

Juni

51%

24°

-

24

Juli

50%

23°

-

23

Augusti

50%

24°

-

24

September

49%

24°

-

24

Oktober

50%

24°

-

23

November

53%

23°

-

18

December

54%

23°

-

16