Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

25°

-

11

Februari

62%

25°

-

9

Mars

62%

26°

-

8

April

59%

27°

-

10

Maj

52%

26°

-

19

Juni

50%

25°

-

24

Juli

49%

25°

-

23

Augusti

48%

25°

-

23

September

47%

25°

-

24

Oktober

48%

25°

-

23

November

51%

25°

-

17

December

55%

25°

-

15