Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

27°

-

11

Februari

66%

28°

-

8

Mars

65%

29°

-

7

April

61%

29°

-

9

Maj

52%

28°

-

19

Juni

49%

27°

-

23

Juli

49%

27°

-

22

Augusti

48%

27°

-

23

September

45%

27°

-

23

Oktober

46%

27°

-

22

November

50%

27°

-

17

December

56%

27°

-

14