Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

22°

-

16

Februari

38%

22°

-

16

Mars

30%

22°

-

18

April

26%

21°

-

21

Maj

27%

21°

-

23

Juni

30%

21°

-

18

Juli

38%

21°

-

15

Augusti

36%

22°

-

16

September

32%

21°

-

19

Oktober

25%

20°

-

25

November

27%

21°

-

22

December

32%

21°

-

19