Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

30°

-

11

Februari

43%

30°

-

11

Mars

38%

30°

-

14

April

33%

29°

-

18

Maj

36%

28°

-

18

Juni

37%

28°

-

15

Juli

46%

30°

-

12

Augusti

44%

30°

-

13

September

38%

29°

-

16

Oktober

34%

28°

-

20

November

36%

28°

-

18

December

40%

28°

-

13