Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

26°

-

12

Februari

42%

26°

-

12

Mars

36%

26°

-

15

April

32%

26°

-

18

Maj

32%

26°

-

18

Juni

34%

26°

-

14

Juli

38%

26°

-

11

Augusti

37%

27°

-

11

September

36%

26°

-

14

Oktober

34%

26°

-

20

November

36%

25°

-

18

December

42%

26°

-

14