Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

28°

-

11

Februari

46%

28°

-

11

Mars

40%

28°

-

14

April

35%

28°

-

17

Maj

36%

27°

-

17

Juni

38%

27°

-

13

Juli

44%

28°

-

10

Augusti

43%

28°

-

11

September

40%

28°

-

13

Oktober

38%

27°

-

19

November

38%

27°

-

18

December

43%

27°

-

13