Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

28°

-

11

Februari

44%

28°

-

11

Mars

37%

28°

-

14

April

31%

27°

-

18

Maj

33%

26°

-

18

Juni

36%

26°

-

15

Juli

44%

27°

-

12

Augusti

44%

27°

-

11

September

38%

27°

-

14

Oktober

32%

26°

-

19

November

33%

26°

-

19

December

38%

27°

-

14