Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

23°

-

11

Februari

41%

23°

-

13

Mars

34%

23°

-

15

April

27%

23°

-

20

Maj

29%

23°

-

20

Juni

32%

22°

-

16

Juli

39%

23°

-

12

Augusti

38%

23°

-

12

September

34%

23°

-

16

Oktober

29%

22°

-

21

November

31%

22°

-

20

December

37%

23°

-

15