Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

34°

-

4

Februari

60%

35°

-

4

Mars

50%

35°

-

4

April

45%

35°

-

9

Maj

47%

33°

-

11

Juni

48%

33°

-

10

Juli

55%

34°

-

9

Augusti

52%

34°

-

11

September

47%

33°

-

11

Oktober

44%

32°

-

14

November

50%

32°

-

12

December

56%

33°

-

6