Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

32°

-

10

Februari

45%

32°

-

11

Mars

39%

32°

-

13

April

38%

32°

-

16

Maj

41%

32°

-

14

Juni

41%

32°

-

12

Juli

43%

33°

-

9

Augusti

43%

34°

-

8

September

42%

34°

-

10

Oktober

42%

32°

-

17

November

45%

31°

-

18

December

48%

31°

-

13