Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

-

7

Februari

49%

32°

-

8

Mars

41%

32°

-

9

April

37%

32°

-

14

Maj

44%

32°

-

15

Juni

46%

32°

-

13

Juli

52%

33°

-

12

Augusti

52%

33°

-

14

September

47%

32°

-

14

Oktober

44%

31°

-

18

November

46%

31°

-

16

December

49%

31°

-

10