Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

32°

-

7

Februari

47%

33°

-

8

Mars

39%

33°

-

10

April

36%

33°

-

15

Maj

44%

33°

-

16

Juni

45%

33°

-

14

Juli

52%

33°

-

14

Augusti

52%

34°

-

15

September

48%

33°

-

15

Oktober

44%

32°

-

18

November

46%

32°

-

16

December

48%

32°

-

10