Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

26°

-

7

Februari

57%

26°

-

7

Mars

48%

27°

-

8

April

36%

26°

-

13

Maj

38%

26°

-

14

Juni

43%

26°

-

12

Juli

49%

27°

-

11

Augusti

46%

27°

-

13

September

42%

26°

-

14

Oktober

41%

25°

-

18

November

47%

25°

-

16

December

55%

25°

-

10