Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

34°

-

2

Februari

68%

35°

-

2

Mars

58%

36°

-

2

April

51%

35°

-

6

Maj

51%

34°

-

9

Juni

50%

34°

-

8

Juli

57%

35°

-

7

Augusti

54%

34°

-

9

September

48%

33°

-

10

Oktober

45%

32°

-

13

November

55%

33°

-

10

December

63%

34°

-

4