Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

24°

-

15

Februari

40%

24°

-

15

Mars

36%

25°

-

16

April

30%

24°

-

18

Maj

32%

24°

-

18

Juni

38%

24°

-

12

Juli

44%

25°

-

8

Augusti

41%

25°

-

9

September

38%

25°

-

12

Oktober

32%

24°

-

20

November

33%

23°

-

20

December

38%

24°

-

18