Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

19°

-

13

Februari

34%

19°

-

13

Mars

27%

19°

-

16

April

24%

19°

-

17

Maj

27%

19°

-

17

Juni

30%

19°

-

13

Juli

33%

19°

-

12

Augusti

33%

20°

-

11

September

32%

20°

-

12

Oktober

27%

19°

-

19

November

29%

19°

-

20

December

36%

19°

-

17