Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

29°

-

11

Februari

43%

29°

-

11

Mars

39%

29°

-

13

April

34%

29°

-

16

Maj

35%

29°

-

15

Juni

37%

29°

-

10

Juli

43%

30°

-

7

Augusti

41%

30°

-

8

September

45%

30°

-

11

Oktober

36%

29°

-

18

November

38%

28°

-

18

December

42%

29°

-

13