Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

22°

-

16

Februari

36%

22°

-

13

Mars

33%

22°

-

14

April

30%

22°

-

16

Maj

34%

22°

-

15

Juni

40%

22°

-

8

Juli

48%

23°

-

5

Augusti

45%

24°

-

7

September

39%

23°

-

10

Oktober

30%

22°

-

21

November

28%

21°

-

22

December

34%

21°

-

19