Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

22°

-

13

Februari

36%

22°

-

13

Mars

32%

23°

-

15

April

28%

22°

-

17

Maj

32%

22°

-

16

Juni

36%

23°

-

10

Juli

42%

23°

-

8

Augusti

40%

24°

-

9

September

36%

23°

-

11

Oktober

30%

22°

-

19

November

30%

21°

-

20

December

36%

22°

-

17